بررسی حکم امام خمینی درباره سلمان رشدی
20 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی